Hopp til hovedinnhold


Ferskinger skal jobbe på nødsentralen

Ferske politifolk skal ta imot nødsamtaler i Oslo. Politiet senker kravene til erfaring for å få ansatt nok folk når operasjonssentralen utvides, ifølge NRK Østlandssendingen.
Politiets operasjonssentral på Grønland i Oslo er en av landets største og får rundt 50.000 samtaler i måneden. Det er her de tar imot nødsamtaler og vurderer hvem som skal få øyeblikkelig hjelp. Inntil nå har kravet til dem som jobber der vært minst fem års erfaring i politiet.
– Det er mange kontrollspørsmål som må stilles og da er det viktig å ha erfaring. De har en hektisk arbeidshverdag og avgjørelser må tas i løpet av kort tid, sier sekretær i Oslo Politiforening, Per Erik Ommundsen.

Kritikk i rapport

22. juli rapporten kastet lys over flere områder hvor Oslo-politiet sviktet. Blant annet var den interne kommunikasjonen for dårlig.
Derfor ble det bestemt å styrke operasjonssentralen med flere ansatte og en bedre IKT-løsning. På den måten skal de håndtere akutte hendelser bedre.
Men fordi det er for få søkere til stillingene går politiet bort fra kravet om fem års erfaring. I stedet holder det nå å ha jobbet ett år i politiet.
Operasjonssentralen har som mål å ansette 20 personer. Hittil har de ansatt 13 personer, sier sjefen for operasjonssentralen Martin Strand.
Les mer om saken hos NRK