Hopp til hovedinnhold


Ferno krever 1,5 mill. av staten etter avlyst anbud på ambulansebiler

Daglig leder Ole Brekkenes mener det er naturlig at Sykehusinnkjøp dekker utgiftene bedriften har hatt til  å bygge demobilen.

I et industrilokale på Skoppum står bilen, til en verdi av halvannen million kroner og med det siste innen tekniske nyvinninger, skriver Gjengangeren (krever innlogging).

Gjengangeren skrev tidligere om VBK Nordic som vant en kontrakt med helseforetaket Sykehusinnkjøp på levering av ambulanser for inntil 160 millioner kroner over de neste fire årene. En måned etter at kontrakten egentlig skulle vært signert, valgte staten å avlyse hele konkurransen, med begrunnelse i blant annet at konkurransegrunnlaget var for uklart.

I tillegg til VBK Nordic deltok også Ferno Norden i anbudskonkurransen. Skoppum-bedriften nådde ikke opp, men la mye arbeid i å legge inn et godt tilbud og bygde en ambulanse som ble vist fram sammen med de øvrige hos Biltilsynet i Tønsberg i september.
Siden da har bilen stått i ro.

Nå sender firmaet regning til staten, ved Sykehusinnkjøp. Daglig leder Ole Brekkenes mener det er naturlig at Sykehusinnkjøp dekker utgiftene bedriften har hatt til  å bygge demobilen.

– I anbudsgrunnlaget var det en klausul om at deltakerne i konkurransen vil ha mulighet til å selge bilene til sykehusforetakene. Nå som hele konkurransen har kokt bort i kålen, står vi uten kjøper, sier Brekkenes.

– Næringsfiendtlig

Gjengangeren har sett konkurransegrunnlaget. Der står det blant annet: "Det vil innen ett år etter tildelingen være anledning for kundene på avtalen å kjøpe ut ambulansebiler som er bygget for deltakelse i konkurransen. Dette vil gjelde de biler som helseforetakene finner egnet, og skjer etter individuelle avtaler mellom helsefortak og tilbyder."

Sykehusinnkjøp gir altså ingen garanti for salg.

Tilsammen sju aktører leverte tilbud til det som er den store kontrakten på ambulanser i Norge. Fordelt på fire ulike kategorier ambulanser ba staten, ved Sykehusinnkjøp, om tilbud på levering av totalt opp mot 400 kjøretøy fordelt på fire år, med en verdi på rundt 400 millioner kroner, pluss merverdiavgift.

Les mer om saken hos Gjengangeren (krever innlogging)