Hopp til hovedinnhold


Felles sambandsreglement

Et felles nødnett gir muligheter for kommunikasjon og samvirke på en ny måte, det krever nye regler for sambandet.

Et felles nødnett gir muligheter for kommunikasjon og samvirke på en ny måte, det krever nye regler for sambandet.

Les også: Politi, brann og helse får felles sambandsreglement

Felles sambandsreglement (pdf)

Frem til nå har nødetatene hatt sine egne radiosamband. Nå vil brukerne få mulighet for å kommunisere på tvers av etatsgrenser. Gjennom innføringen av nytt nødnett hos brannvesen, politi og helsetjenesten er det synliggjort et behov for et nytt felles sambandsreglement.

Utarbeidet i fellesskap
Det nye reglementet er utarbeidet av nødetatene i fellesskap og signert av direktørene fra henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Reglementet har fått navnet “Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere”.

Etter hvert som flere og flere brukere går over til det nye nødnettet, vil felles sambandsreglement bli lagt til grunn. Gjennom nødnettopplæringen blir dette gjort kjent overfor brukerne, og gjennom øvelser vil en få praktisk erfaring med nye måter å kommunisere på over felles samband.

Sambandsreglementet for nødetatene består av tre nivåer:

  • Nivå 1: Felles overordnet nivå - som gjelder nødetatene og andre beredskapsbrukere
  • Nivå 2: Nasjonalt nivå - for den enkelte etat
  • Nivå 3: Regionalt/lokalt nivå - for den enkelte etat

Sambandsreglementet skal sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon både internt i hver etat og i samvirke med andre nødetater.

Ved å utnytte mulighetene som det er lagt til rette for i felles nødnett, ivaretas krav til sikker kommunikasjon samtidig som sikkerheten for beredskaps- og innsatspersonell forbedres. I tillegg har man forventninger om at etatene kan utnytte de nye mulighetene til å utvikle nye arbeidsformer som kan komme samfunnet til gode.

Les hele saken på Direktoratet for nødkommunikasjons nettside