Hopp til hovedinnhold


Felles prehospital pasientjournal

DANMARK: Den nye prehospitale pasientjournalen skal sikre ubrutt informasjonsstrøm med pasientopplysninger fra pasienten får akutt behov for hjelp og til vedkommende er mottatt på sykehusavdeling eller i akuttmottak, skriver CEDI.
Den prehospitale pasientjournalen er felles for alle fem regioner, og skal være fullt implementert i 2015 med en samlet driftsplattform og felles supportkonsept. Pasientjournalen skal systemunderstøtte kjøring på tvers av regionsgrenser og samle data i samme format uansett region.
Når løsningen er implementeret vil de prehospitale tjenestene kunne avlevere pasienter på alle sykehus i de fem regionene.
Alle registreringer i de prehospitale tjenestene skjer på en tablet-computer med en trykkfølsom skjerm, som kommuniserer med systemets sentrale servere via mobiltelefon-nettverket.
Målingene fra eksempelvis ambulansens pasientmonitorer overføres automatisk til systemet. Samtidig skal løsningen understøtte og forbedre mulighetene for å håndtere større hendelser/ulykker med mange tilskadekomne.
Les mer om saken hos CEDI