Hopp til hovedinnhold


– Felles nødsentraler er ikke veien å gå

– Politiets mas om felles nødsentraler er et utidig forsøk på omkamp i en sak som allerede er utredet og avklart, sier klinikkoverlege og professor Mads Gilbert til NRK Norge.

Bakgrunn: Utredning av nødmeldetjenesten
Les også fra NRK: Rapport avslører at nødmeldesentraler er for små og sårbare
Han mener det er medisinske fagsentraler, ikke store samlokaliserte fellessentraler, som redder liv i dagliglivets moderne akuttmedisin.
Mats Gilbert synes det spesielt at politiinspektør Johan Fredriksen i helgen uttalte at samlokaliseringen er løsningen for nødmeldingstjenestene.
Fredriksen mener de har bedre muligheter for lykkes dersom politiet samlokaliseres med brann og helse, og sier er lettere å snakke sammen når man sitter sammen.
– Det sier seg selv. Samlokalisering vil gi en udiskutabel gevinst, sa Fredriksen, og får støtte av brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat.
– Samlokalisering har vært diskutert i årevis, og det er på tide å flytte sammen, uttalte Myroldhaug til NRK i helgen.

Unødvendig

Likevel er Gilbert uenig og viser til at bare ca. én prosent av nødnummer-trafikken på norske AMK-sentraler som krever samhandling med politi og brann.
– Norske AMK-sentraler er i dag selvstendige, fagmedisinske spesialistsentraler som i all hovedsak er lokaliserte på sykehus og bemannet med fagmedisinsk personell. Vi har klare rutiner for tverrvarsling når det trengs, sier Gilbert.
Han mener utspillet til Fredriksen klart er i strid med konklusjonen i rapporten fra Liaklev-utvalget.
– Som klinikkoverlege er jeg overordnet medisinsk ansvarlig for en stor, regional AMK-sentral. Jeg reagerer jeg meget sterkt på dette forsøket på ”omkamp” fra politiets side, og konstaterer med vantro at politietaten nå fortsetter sitt spill for å få virkeligheten slik de vil.

Kan bli bedre

NRK har i flere saker satt søkelyset på norsk nødmeldingstjeneste, og harpublisert lydlogger fra håndteringen av trippeldrapet på Valdresekspressen i Årdal.
Der skjedde det flere varslingsfeil og svikt i samarbeidet mellom de tre nødetatene
– Alle kan bli bedre, vi jobber hele tiden med forbedring, men samlokalisering av felles-sentraler er ikke forbedring, men rasering av en godt fungerende, nasjonal medisinsk nødmeldetjeneste.
– Det samme kan dessverre ikke sies om politiets nødssentraler som har vært vanskjøttet i en årrekke, sier Gilbert.

Omorganisering

På Stortinget har de nå vedtatt å samlokalisere politiet og brannvesenets operasjonssentraler i forbindelse med etableringen av de nye politidistriktene, men helse er ikke med fra starten.
Les mer om saken hos NRK