Hopp til hovedinnhold


Felles avtale for ambulanser

Er det mulig å bli enige om en standard for ambulansebiler i Norge? En gruppe spesialister fra ambulansetjenesten i helseforetakene har gjort nettopp dette, og utarbeidet felles krav til ambulanser under prosjektledelse av helseforetakenes eget innkjøpsorgan; HINAS.

Er det mulig å bli enige om en standard for ambulansebiler i Norge? En gruppe spesialister fra ambulansetjenesten i helseforetakene har gjort nettopp dette, og utarbeidet felles krav til ambulanser under prosjektledelse av helseforetakenes eget innkjøpsorgan; HINAS.

Sist uke var prosjektgruppen for ambulanseprosjektet sammen med fem ambulansearbeidere fra vernetjenesten, samlet i Tønsberg for å evaluere innkomne tilbud på ambulanser.

Tilbyderne stilte med biler som tilsvarte de modellene som de hadde tilbudt, og Tønsberg trafikkstasjon stilte lokaler tilgjenglig slik at bilene kunne utprøves for det formålet de er tiltenkt.

Prosjektleder Trond Skorstad fra Hinas er svært fornøyd med det arbeidet som gruppen gjorde i Tønsberg. Han sier til hinas.no at tre dager med gjennomgang av de 200 kravene som ble satt for hver av de seks biltypene, var en meget omfattende prosess.

Ved å gjøre en slik grundig gjennomgang kunne man se klare forskjeller på bilene som tilbys.

-Det har i mange samanhengar vert trekt fram at ambulansebehovet er svært ulikt i tenestene frå storby i sør til distrikta i nord. Det var difor overraskande at prosjektgruppa med representantar frå heile norge var samstemte i kva løysingar som var best og at behovet for ulike ambulansar er marginal sier verneombud Jonny Sollid fra Volda.

Les mer om saken på Helseforetakenes innkjøpsservice