Hopp til hovedinnhold


Feiret 100-års jubileum

Ingen tvil om at 100-åringen Seljord Røde Kors fortsatt er både sprek og har kraftfulle ildsjeler i sin midte. 10 prosent av innbyggerne i området er medlem.

Ingen tvil om at 100-åringen Seljord Røde Kors fortsatt er både sprek og har kraftfulle ildsjeler i sin midte. 10 prosent av innbyggerne i området er medlem, skriver Varden.

Lørdag kveld var det grand jubileumsfeiring på Granvin. På dagen 100 år etter stiftingen markerte 125 av medlemmene dagen med festprogram, middag og dans.

– Ja, vi er stolte av historien til Seljord Røde Kors. Dette er en fin måte å markere det på. Vi har fått ei flott jubileumsbok lagd av Borgny Tøfte og aktiviteten er stor også i jubileumsåret, fortalte leder Åse Venås til Varden før festen startet.

Se bilder fra showet her

Like etterpå var hun selv i fokus da presidenten, Sven Mollekleiv, overrasket henne med å overrekke den høythengende fortjenestemedaljen.

– Det er en stor glede å kunne takke for din store innsats, Åse, gjennom mange år for Røde Kors. Du har vært med på å bygge opp et velfungerende lag i denne flotte bygda – et lag som vi er stolte av, sa Mollekleiv.

Også ildsjelene Inger Marie Espeland og Helge Skoland ble spesielt hedret på jubileumsfesten med æresdiplomer.

Det var bokskriver Borgny Tøfte som loset festdeltakerne gjennom jubileumsprogrammet i kinosalen. Små glimt fra historien understreket det store samholdet og engasjementet som har preget lokallaget. 
Gjennom hilsener fra Mollekleiv, ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen, lensmann Torodd Aase, ambulanseleder Geir Venås og banksjef Gunnar Eilefstjønn, ble lokallagets rolle i Seljord behørig beskrevet som historisk svært viktig.

Flere kultur- og humorinnslag satte en spiss på festen.

I dag er det fortsatt veldig høy aktivitet i Seljord Røde Kors. Laget har viktige sanitetsvakter under alle sommerarrangementene, er aktive med frivillighetssentralen, tilbyr leksehjelp og har påskeberedskap. Over 10 prosent av kommunens innbyggere er medlemmer!

Les hele saken i Varden: Feiret sprek 100-åring