Hopp til hovedinnhold


Har fått påvist yrkessjukdom

Dårlig inneklima har gjort ansatte sjuke. Det skriver Romsdals Budstikke (bak betalingsvegg).
Det har vært store bygningsmessige utfordringer ved dagens ambulansestasjon i Nesset hvor Helse Midt-Norge har en langsiktig leiekontrakt.
Det har blant annet vært problemer med ventilasjonen i bygget. Problemene ble etter hvert så store at ambulansestasjonen ble flyttet til leide lokaler. Der er de fortsatt.
En ansatt i ambulansetjenesten har fått påvist yrkessykdom som følge av å ha oppholdt seg i bygget.
Nå lurer kommunestyret på å samordne et helsehus i kommunen, samt å samordne lokaliteter for ambulanse og brann og redning.
Les hele saken hos Romsdals Budstikke (pluss-sak)