Hopp til hovedinnhold


Fastlegen i samhandlingens tidsalder - hva nå?

Det er naturlig å se utvikling av akuttilbudet i kommunene sammen med legevakt, distriktmedisinske tilbud og prehospitale tjenester med ambulanser som kan gi avansert helsehjelp hjemme hos pasienten. Jeg tror at det her kan rigges gode læringsarenaer for allmennpraktikere, skriver Daniel Haga, samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge RHF i et innlegg i Dagens Medisin.
DET ER VANSKELIG å se for seg at kommunehelsetjenesten skal ta større ansvar uten at fastlegens oppgaver og arbeidsform endres.
Øyeblikkelig hjelp-funksjonen som nå etableres i kommunene, handler ikke bare om senger. Det handler selvsagt først og fremst om å ta grep for å gi god pasientbehandling.
Fastlegen har en nøkkelrolle i fremtidens pasientforløp både som førstekontakt, henviser og den som følger opp. Verdien av fastlegen som kontinuitetsbærer i systemet kan ikke undervurderes. Skal våre pasientforløp være helhetlige, må de inkludere pasientens fastlege.
Gjennom sin kjennskap til pasient og behandlingsforløp vil fastlegen også være en sentral ressurs for kommunen når avansert medisinsk behandling i økende grad kan tilbys i eget hjem eller kommunale helseinstitusjoner. Dette vil skape trygge rammer for den enkelte pasient.
Les hele innlegget hos Dagens Medisin