Hopp til hovedinnhold


Fast akuttbil på Røros

Fra og med mandag 4. september blir en akuttbil/legevaktsbil fast stasjonert på Røros. Akuttbilen vil være bemannet alle hverdager mellom kl. 10.00 – 22.00 og tilgjengelig for den interkommunale legevakta 24 timer i døgnet, ifølge Rørosnytt.
Etableringa av bilen er del av et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, St. Olavs Hospital og Røros kommune, som kalles Rørosprosjektet .
Rådmann Bernt Tennstrand og virksomhetsleder for helse, Bjørg Todalshaug er glad for at Røros får være pilotkommune.
– Denne bilen kan både gi akuttmedisinsk behandling og medisinsk overvåkning, noe legevakta ikke har hatt mulighet til tidligere. Akuttbilen vil derfor styrke helsetilbudet i Røros kommune, sier Tennstrand.
Rørosprosjektet
Den nye akuttbilen er en viktig del av «Rørosprosjektet», som er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, St. Olavs Hospital og Røros kommune. Rørosprosjektet er et nasjonalt pilotprosjekt med fokus på å videreutvikle samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og slik effektivisere bruken av tilgjengelige ressurser.
Akuttbilen vil ha med seg en robot-lege som kan være med inn til pasienten. Gjennom roboten kan pasienten og ambulansepersonell ha toveis- kommunikasjon med lege som kan gjøre medisinskfaglige vurderinger. Roboten som blir med i akuttbilen fra mandag er en prototype som på sikt skal videreutvikles og tas i bruk flere steder.
Styrker helsetilbudet i Røros kommune
På hverdager vil 5 faste ansatte bemanne akuttbilen. Disse er ansatt i St. Olavs Hospital og prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
De ansatte i akuttbilen blir i tillegg en viktig ressurs på Røros legesenter på dagtid, samtidig som de skal jobbe med helseforebyggende arbeid rundt i kommunen. For eksempel vil de jobbe med å kartlegge boliger slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. De vil også kunne bistå både hjemmetjenesten og psykisk helse – og rusteamet i deres daglige oppgaver.
Les mer om saken hos Rørosnytt