Hopp til hovedinnhold


Farvel til legens beste venn?

Ultralydsapparater blir stadig mindre, billigere og bedre, og vil om ti år ha utkonkurrert stetoskopet som diagnostisk verktøy, spår de medisinske fakultetene i Århus og København. De ønsker å undervise mer i ultralyd.

Ultralydsapparater blir stadig mindre, billigere og bedre, og vil om ti år ha utkonkurrert stetoskopet som diagnostisk verktøy, spår de medisinske fakultetene i Århus og København. De ønsker å undervise mer i ultralyd, ifølge danske Dagens Medicin.

Bildet av den hvitkledde legen med det allestedsnærværende stetopskopet om halsen eller stikkende opp av frakkelommen fnnes snart i de historiske bøkene og arkivene om legefagets uvikling.

I hvert fall hvis virkeligheten blir slik CEKU, Center for Klinisk Uddannelse, en avdeling på Rigshospitalet, som ivaretar treningen av kliniske ferdigheter til medisinstudentene ved Københavns Universitet spår.

Den klassiske anordningen med hodelefoner, slange og membran, med fast plass ved siden av reseptblokken og blodtrykksmåleren, diagnostiserer simpelthen for usikkert. I stedet skal de kommende legene lære ultralydsdiagnostikk. Det forteller overlege og klinisk lektor ved CEKU, Mikael Bitsch.

- Vi lærer fremdeles folk å bruke stetoskop. Men parallelt forbereder vi ultralydens inntog. I stedet for å komme løpende etter om ti år, vil vi gjerne være foran og ta det inn i undervisningen allerede nå, sier Mikael Bitsch. Han påpeker, at det står ultralydsapparater ubenyttet mange steder på sykehusene, fordi for få har lært å betjene dem.

Les mer om saken i Dagens Medicin.