Hopp til hovedinnhold


Farlige pauser i ambulansearbeideres brystkompresjoner

Det oppstår for ofte lange behandlingspauser når pasienter med akutt hjertestans skal transporteres til en ventende ambulanse.

Det oppstår for ofte lange behandlingspauser når pasienter med akutt hjertestans skal transporteres til en ventende ambulanse, skriver Beredskabsinfo.

DANMARK: Det er eksempler på at det har vært pauser i kompresjoner på opp til fire minutter, og konsekvensen er at at hjertestanspasientenes dødelighet øker. Det viser en omfattende test av danske ambulansearbeideres jobb med basal gjenoppliving.

Konklusjonen er at i Danmark ytes det en god behandling av hjertestans, men at behandlingen likevel kan bli bedre.

Kompresjonene avbrytes også uforholdsmessig lenge i forbindelse med hjerterytmeanalyse og under defibrillering. Varigheten er uavhengig av om det er lege, anestesisykepleier eller paramedic tilstede.

Les mer om saken i Beredskabsinfo