Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonfoto: Wikimedia Commons


Farlige medisinkombinasjoner - viser studie

Pasienter på sykehjem kan få opptil 30 medisiner hver dag. Flere sto på kombinasjoner som kan være dødelige viste en studie, ifølge NRK Trøndelag.
Studien er gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening. Målet har vært å kartlegger hvor mye og hvilke medisiner pasienter ved sykehjemmene i Trondheim kommune faktisk bruker.
Studien har gått gjennom medikamentlistene til drøyt 1200 sykehjemspasienter i Trondheim – det er så godt som alle. Enkelte pasienter kan få så mye som 30 ulike medisiner.
I gjennomsnitt tar beboere på norske sykehjem 10 ulike medisiner hver dag. Rundt halvparten av sykehjemsbeboerne fikk uheldige eller potensielt farlige kombinasjoner av medisiner.
15 pasienter sto på en kombinasjon av medisiner som frarådes.

Kan være dødelig

– Vi fant kombinasjoner som i verste fall kan gi alvorlige bivirkninger som hjerneblødning, og som i ytterste konsekvens kan være dødelig, sier lege Olav Spigset som var med på å utvikle studien som i dag er offentliggjort.
Spigset ser alvorlig på mye av medisinbruken, og sier antall legemidler i bruk er høyere enn i tidligere norske kartleggingsstudier.
– Vi gjorde også flere funn av problematiske interaksjoner enn vi hadde forventet oss, understreker Spigset.
Spigset håper undersøkelsen setter i gang noen prosesser, og får leger til å bli mer bevisst.
Les mer om saken hos NRK