Hopp til hovedinnhold


Faremo lover nød-SMS

Justisministeren garanterer døve og hørselshemmede et nødhjelpssystem innen 2015, ifølge Dagbladet.
Bakgrunn: – Justisminister Grete Faremo feilinformerer
Mens vi andre kan plukke opp telefonen og ringe etter hjelp til oss selv og andre, er de døve og hørselshemmede avhengig av gammeldagse teksttelefoner for å få hjelp.
Justisminister Grete Faremo er sikker på at døve og hørselshemmede innen 2015 får et sms-system som virker.
Den utrygge situasjonen har ridd døve og hørselshemmede som ei mare i mange år.
- Vi har teknologi som finnes og som vi vet virker. Det er derfor jeg tør å være så bastant i mine uttalelser, sier Grete Faremo.
Lørdag troppet justis- og beredskapsminister Grete Faremo selv opp i lokalene til Hørselshemmedes Landsforbund på Bryn i Oslo med nyheten om at problemet nå skal løses.
Ap-statsråden garanterer innen to år å etablere sms-varsling til nødmeldetjenesten.
– Vi må sikre at den nødhjelptjenesten som bys døve og hørselshemmede fungerer på en langt bedre måte enn vi evner i dag, systemet er sårbart og gammeldags. Derfor har det vært viktig for oss å jobbe fram en god løsning hvor vi også bruker nødnettet.

Moderne løsning

– Nå er vi kommet så langt at vi vet at vi skal få til en god moderne sms-løsning og vi gir DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i oppdrag å utvikle den, sammen med brukerne.

Les mer om saken hos Dagbladet