Hopp til hovedinnhold


Fare for ambulansestreik

Delta tar opp kampen for ambulansepersonell. Fagforeningen krever lik lønn for likt arbeid for ansatte i offentlig sektor.

Delta tar opp kampen for ambulansepersonell. Fagforeningen krever lik lønn for likt arbeid for ansatte i offentlig sektor, skriver Aust-Agder Blad.

-Minstelønnssatsene på tilbudet vi har fått er lavere enn det som er oppnådd i kommunal sektor, derfor kunne vi ikke akseptere tilbudet fra Spekter, forklarer rådgiver Odd Sverre Aasbø, som er Risørmann, men arbeider ved Deltas hovedkontor i Oslo.

Delta brøt torsdag lønnsforhandlingene med Spekter for sykehusansatte, i motsetning til forbundene i LO som har akseptert tilbudet.

- Kompetansesammensetningen i sykehusene må nå opp til debatt. En yrkesgruppe som for eksempel ambulansearbeidere, er spesialutdannet til å utføre sitt arbeid. Spekter argumenterer med at våre krav er for dyre, men i neste runde erstatter de fagarbeidergruppene med høyere utdannede med høyere lønn.

Aasbø framhever også at det er spesielt at Spekter mener at paramedicutdanningen er et viktig kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell, samtidig vil de ikke imøtekomme kravet om at denne utdanningen lønnsmessig skal likestilles med andre høyskoleutdannede. Oppgjøret går nå til mekling.

Mer om saken i Aust-Agder Blad