Hopp til hovedinnhold


Får posttraumatisk stress etter hjerneslag

Nær én av fire pasienter med hjerneslag eller drypp har tegn på posttraumatiske stressforstyrrelser ett år etterpå, ifølge Dagens Medisin.
I alt 23 prosent av pasienter som har hatt hjerneslag eller transitorisk iskemisk attakk (TIA), såkalt «drypp», hadde utviklet posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD) ett år etter hendelsen.
Det viser en studie som nylig ble publisert i PLoS One (D. Edmondson et al).
Også etter hjerteinfarkt
En metaanalyse som ble publisert i PLoS One i fjor med samme førsteforfatter, viste at etter akutt koronarsyndrom, rapporterte 12 prosent tegn på PTSD, og risikoen for ny hendelse eller død hos disse var doblet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin