Hopp til hovedinnhold


Får kognitive vansker etter hjertestans

Nær tre av ti som ble gjenopplivet etter hjertestans, har kognitive problemer flere år etterpå, ifølge en liten undersøkelse referert i Dagens Medisin.
Det viser en norsk undersøkelse blant 30 voksne personer som overlevde hjertestans. Ved oppfølging etter fire år, rapporterte 29 prosent om kognitiv svekkelse, og spesielt nedsatt korttidshukommelse.
I noe grad opplevde de også vansker med såkalte eksekutive funksjoner, som evnen til planlegge og gjennomføre aktiviteter.
Dårligere overlevelse for eldre
En annen studie, også nylig publisert i Resuscitation og med norsk medforfatter, har sett på blant annet dødeligheten hos eldre som får hjertestans utenfor sykehus. Studien inkluderte 950 hjertestanspasienter.
Les mer om saken hos Dagens Medisin