Hopp til hovedinnhold


Får ikke akutt legehjelp

Nå slår en doktoravhandling fast at rundt 10 000 nordmenn hvert år ikke får akutt legehjelp når de trenger det, ifølge TV2 Nyheter.
Anestesilege Andreas Jørstad Krüger har gjort en bred epidemiologisk kartlegging av de skandinaviske legebemannede utredningstjenestene i en doktorgradsavhandling ved NTNU.
– Det er flere tusen pasienter hvert år som ikke får luftambulanselegehjelp i dag som burde hatt det, sier Hans Morten Lossius, professor i akuttmedisin ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse og legger til:
– Vi må være villige til å gå kritisk inn å se på hvordan AMK-sentralene bruker luftambulanseressursene.
For ett år siden døde Solveig Marit Eliassen (55) av blodforgiftning fordi hun ikke fikk legehjelp da hun trengte det mest.
I Norge er det luftambulansen som rykker ut dersom en pasient er så syk at det trengs en legespesialist. I ambulanser er det i hovedsak ikke akuttleger, men ambulansearbeidere.
Avgjørelsen om hvorvidt pasienten trenger en luftambulanse eller ikke tas på landets 18 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler.

Kona døde etter AMK-avgjørelse

Da Gunnar Arntzens kone Gunnars kone, Solveig Marit Eliassen (55), ble alvorlig syk etter å ha vært gjennom en liten operasjon ved Ålesund sykehus var hjelpen for langt unna.
– Hun kasta jo opp og hadde smerter og var kald og klam.
Og da Gunnar fortvilet ringte 113 – oppfattet verken de ansatte på AMK-sentralen eller legevakten at situasjon var livstruende.
Til slutt legger Gunnar ned setene i bilen, og kjører henne til nærmeste legevakt. Der blir det slått full alarm, og luftambulanse blir bestilt umiddelbart. For Solveig var det for sent. Hun døde av blodforgiftning samme ettermiddag.

Bom fører til død

På AMK-sentralen i Oslo og Akershus er Andreas E. Hansen overlege. Han sier det er bekymringsfullt at det bommes på så mange alvorlig syke.
Hansen mener at verktøyene de ansatte bruker for å identifisere de alvorlig syke burde vært bedre. AMK-ansatte må slå opp i en bok for å se hvor mye det haster.
At det brukes et manuelt beslutningsstøtteverktøy gjør at man risikerer å havne på feil spor dersom man feiltolker informasjonen pasientene oppgir når de ringer nødtelefonen.

Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide.

– Vi opplevde at en pasient som hadde store magesmerter ringte inn og selv hadde en teori om hva smertene skyldes. Operatøren fulgte instruksene for nyresten, som pasientene trodde det var og i tillegg var behandlet for tidligere. Det førte til at vi ga pasienten feil råd og utfallet ble fatalt. Pasienten døde.

Digitalt system i Danmark

I Danmark rykker akuttlegene ut til syke pasienter dobbelt så ofte som i Norge. TV 2 reiste til Danmark for å se hvordan de har organisert akuttvirksomheten.
I motsetning til det manuelle systemet i Norge, har danskene laget et dataprogram som sier når det bør sendes en vanlig ambulanse, eller om pasienten er så dårlig at det også trengs en lege.
Les mer om saken hos TV2