Hopp til hovedinnhold


Får besøk av Arbeidstilsynet

Sju sykehus får besøk av Arbeidstilsynet i 2014. Omstilling og endring er blant temaene som skal tas opp, ifølge Dagens Medisin.

Foruten omstilling og endring vil følgende områder være gjenstand for tilsyn:

Arbeidstilknytning, arbeidstidsordninger, kompetanse, vold og trusler, kjemikalieeksponering og smittevern.
Arbeidstilsynet vil blant annet undersøke hvordan arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å sikre at disse arbeidsbetingelsene er forsvarlige.
Disse sykehusene får besøk: 

  • Akershus universitetssykehus (AHUS) HF, Helse Sør-Øst
  • Sykehuset Telemark HF, Helse Sør-Øst
  • Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst
  • Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus, Helse Vest
  • Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen, Helse Vest
  • Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus, Helse Midt-Norge
  • Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest, Helse Nord

Les mer om saken hos Dagens Medisin