Hopp til hovedinnhold


Får 50 millioner ekstra

Ambulanse Midt-Norge får millionbeløp til å håndtere budsjettsprekk, melder Adressa.
Les også i Trønderbladet: Lover trygg og god ambulansetjeneste
– Det arbeides iherdig for å redusere forbruket av overtid og Ambulanse Midt-Norge HF får tilført 50 millioner kroner for å dekke inn økte pensjonskostnader, sier fungerende administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Torbjørg Vanvik til Trønder-Avisa.
Tidligere er det kjent at Ambulanse Midt-Norge risikerer et avvik på 126 millioner kroner fra sine budsjettrammer.
Vanvik sier budsjettavviket kommer som følge av de mange oppstartsutgiftene, som ikke blir å finne i senere regnskapsår.
- Dette er blant annet en effekt av at det er investert i 60 nye ambulanser med moderne, standardisert utstyr som vil bidra til kvalitetsheving av tjenesten, forklarer Vanvik, som forsikrer at avviket ikke vil påvirke kvaliteten i ambulansetjenesten.

Overtidsproblematikk

Juni-tall forteller fremdeles at Ambulanse Midt-Norge HF har restutfordringer på 75 millioner kroner, tross kompensering for de økte pensjonskostnadene.

 

Les mer om saken hos Adressa