Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Fant sammenheng mellom sykepleieres arbeidsbyrde og pasientdødelighet

– Steller vi godt med de ansatte, går det kanskje bedre med pasientene.

Det sier Kirsten Brubakk til Sykepleien. Hun er førsteforfatter på en studie som har undersøkt sammenheng mellom opplevd arbeidsmiljø og dødelighet hos pasienter på sykehus med diagnosene akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

Studien er gjort i Helse Sør-Øst og publisert i BMJ Open.

– En ny tilnærming

Til Sykepleien understreker Kirsten Brubakk, som er konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og sitter i forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund, at man ikke kan slå fast at arbeidsbyrde gir økt dødelighet for pasientene, men at studien har påvist en sammenheng.

– Det er interessant, fordi det kan hjelpe ledere og politikere til å velge hva de skal prioritere for å bedre pasientsikkerheten, sier hun.

– Å se på de ansattes arbeidsmiljø kan være en ny tilnærming til dette arbeidet.

Arbeidspress assosiert med dødelighet

Studien er basert på data fra 46 026 pasienter og svar på spørreskjema fra 8800 leger, sykepleiere og ledere i perioden 2010 til 2012. Resultatene viser en signifikant økning i pasientdødelighet i sykehusavdelinger der sykepleiere rapporterte om stor arbeidsmengde.

Arbeidspress var den arbeidsmiljøfaktoren hos sykepleierne som var sterkest assosiert med dødelighet hos pasientene.

En slik sammenheng ble ikke funnet mellom pasientdødelighet og legenes opplevde arbeidsmiljø.

– Jeg er helt sikker på at også legene påvirkes av arbeidsmengde, og er overrasket over at vi ikke fant det i vår studie, sier Brubakk.

– Men jeg tror det kan ha å gjøre med at sykepleierne er veldig knyttet til én enhet og svarer ut fra hva de opplever der. Legene, derimot, er ofte tilknyttet flere enheter, eller poster, og slår kanskje sammen svaret, sånn at det blir et slags gjennomsnitt fra alle posten de er tilknyttet.

En svakhet ved studien er at forskerne ikke visste hvor syke pasientene var. Dersom noen var så syke at de ville dødd av sykdommen, uavhengig av hva som ble gjort for dem på sykehus, har det ikke vært mulig å korrigere for dette.