Hopp til hovedinnhold


Fant faresignal ved pasientsikkerhetskultur på sykehjem

Pasientsikkerhetskulturen i sykehjem er dårligere enn på fastlegekontor, og på samme nivå som på legevakt, ifølge Dagens Medisin.
Det viser en ny studie som er publisert i BMC Health Services Research. Forskerne har brukt spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) til å kartlegge pasientsikkerhetskulturen ved fem sykehjem i Tønsberg.
Totalt 288 ansatte har svart på spørsmål om teamarbeid, sikkerhetsklima, jobbtilfredshet, arbeidsforhold, stressgjenkjennelse og syn på ledelse – som til sammen sier noe om pasientsikkerhetskulturen på arbeidsstedet.
– Vi finner at pasientsikkerhetskulturen på sykehjem er dårligere enn på fastlegekontor, og på samme nivå som på legevakt. Legevaktsarbeid regnes som særlig utsatt virksomhet i forhold til det å gjøre feil fordi det stadig er nye pasienter, går raskt unna, er få medarbeidere og få hjelpemidler. Det er interessant at man på sykehjem, hvor man har de samme pasientene og hvor tempoet ikke er så høyt, likevel scorer på samme nivå som på legevakt. På legevakt kan man forstå at det er slik, mens på sykehjem hadde vi forventet at det var større kontroll på rutiner og holdninger, sier førsteforfatter Gunnar Tschudi Bondevik.
– Spesielt sårbare
Han er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Uni Research Helse. Han synes funnene er tankevekkende.
Les mer om saken hos Dagens Medisin