Hopp til hovedinnhold
Mona Guterud utfører hjerneslagtest på kollega. Foto: Geir Dokken


Ambulansepersonell fanger ikke opp ett av tre hjerneslag

En norsk undersøkelse av hjerneslaghåndtering viser at ambulansepersonell ikke mistenker hjerneslag på rundt hver tredje pasient som utskrives med slagdiagnose.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2019. Ekstrakt av masteroppgaven «Prehospital indentifisering av hjerneslag: individ- eller systemavhengig?» (1) av Mona Guterud. På Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger. Omformet av Live Oftedahl. Redaktør Ambulanseforum.

Fjorten studenter fullførte mastergraden på Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger i fjor.

Fra dette kullet har det kommet mange spennende masteroppgaver fra ambulansearbeidere. Deriblant masteroppgaven til Mona Guterud, som jobbet som ambulansearbeider i Vestre Viken før og under studietiden.

Forsker videre på hjerneslag

Guterud har gjort en retrospektiv studie av prehospital håndtering av hjerneslagpasienter i Vestre Viken med tall fra 2016. Etter fullført mastergrad var hun Norges andre ambulansearbeider som fikk doktorgradsstipend.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.