Hopp til hovedinnhold


– Falsk trygghet

Merking av luftfartshindre ville ikke hindret helikopterulykken på Sollihøgda, ifølge Teknisk Ukeblad.

I januar omkom to personer da et helikopter fra Norsk Luftambulanse kolliderte med en kraftledning og havarerte på Sollihøgda.
Uavhengig av ulykken har Luftfartstilsynet hatt et forslag til endring i reglene for merking av kraftlinjer og andre luftfartshindre ute på en høring som nettopp er avsluttet.
Bransjeorganisasjonen Energi Norge mener at forslagene til krav om merking er for strenge. De viser til at det, ifølge Sintef, mellom 1979 til 2010 var ni ulykker der sivile fly kolliderte med kraftledninger, men at kun to skjedde i tilknytning til spenn som var så høye at de var merkepliktige.
Energi Norge påpeker at linjen helikopteret krasjet med på Sollihøgda ikke er merkepliktig etter dagens regler og heller ikke vil bli merkepliktig i henhold til reglene som Luftfartstilsynet nå foreslår.
De understreker også at ulykken skjedde til tross for at linjen var registrert hos Kartverket og inntegnet på kartene som stilles til rådighet for flygere.
«Etter Energi Norges oppfatning må det derfor innføres andre virkemidler for å kunne nærme seg visjonen om null ulykker; som elektronisk varsling av alle luftfartshindre», skriver organisasjonen i sin uttalelse.
Varslingen innebærer at flyverne automatisk blir varslet om linjene gjennom et GPS-system.
Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad