Hopp til hovedinnhold


Falck beholder ambulansekjøring i Nordjylland

Det var ikke vanskelig å velge leverandør for Regionsrådet: Kun Falck hadde sendt inn anbud,ifølge TV2/Nord.

Fra april 2015 og fem år framover skal Falck stå for ambulansekjøringen i Region Nordjylland.
Valget falt altså på Falck som også nå driver de nordjyske ambulanser.
Litt mer komplisert ble det da politikerne skulle beslutte hvilken responstidsmodell kontrakten skulle ha. De hadde nemlig 32 forskjellige pristilbud å velge mellom.
Valget falt på en modell der leverandøren i kvartalet skal ha en gjennomsnittlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder på akutte utrykninger - akkurat som i dag.
- Med de mange forskjellige pristilbudene hadde vi rikelig med muligheter forå både skru opp og ned på servicenivået til akutte tambulanseoppdrag. Det vil imidlertid koste mange millioner å skru bare en anelse opp på servicenivået. Derfor har vi valgt en økonomisk forsvarlig løsning der fagfolkene samtidig garanterer for at vi ikke går på kompromis med pasientsikkerheden, sier regionsformann Ulla Astman (S). Hun forteller også til TV2/Nord at det er tale om en avtale på over 200 millioner kroner.
Region Nordjyllands prehospitale leder, Poul Anders Hansen er også godt tilfreds med politikernes beslutning.
- Allerede i dag fungerer den prehospitale beredskapen her i Region Nordjylland glimrende med den nåværende responstid for de akutte turene. Når vi etter dette anbudet kan holde det på samme nivå, så kan borgerne i regionen føle sig helt trygge på kvaliteten av ambulanseberedskaben, sier Poul Anders Hansen.
Les mer om saken hos TV2/Nord