Hopp til hovedinnhold


Fagutviklermøte i forkant av AmbulanseForum 2019

Felles nasjonale retningslinjer var det bestilte temaet for fagutviklermøtet i forkant av AmbulanseForum.

Her er en kort snutt fra møtet som ble brukt under fellesåpningen til AmbulanseForum 2019. 
På programmet sto det fire innledere som hver spilte opp til ulike debatter (PDF).
Men aller først var det en grundig presentasjonsrunde fra hver og en av de over 30 som møtte opp. 12 helseforetak var representert, og det var også litt flere enn fagutviklere til stede.

Sim og implementering

Første innlegg handlet om hvordan simulering kan brukes i implementeringsarbeid og den forskningsmessige evidensen for hvorfor lav dose og høy frekvens er bedre framfor høy dose og lav frekvens, altså at man heller trener litt og ofte for å kunne drille inn nye prosedyrer, framfor med lange mellomrom og mye.
Det blir litt som fysisk trening.
Simulering beste prakis for testing og implementering av prosedyrer (PDF)
Kjetil Torgeirsen, paramedic, leder ekstern kursvirksomhet, senior fasilitator Safer Stavanger, og går også på masterprogrammet Prehospital Critical Care (PHCC) ved Universitetet i Stavanger. Han skal skrive masteroppgave om temaet.

Ny viten - ny praksis?

Deretter delte Erik Westnes sine erfaringer med forsamlingen når det gjelder å få medisinsk ledelse til å se nærmere på det som kanskje er utdatert medisinsk praksis i tjenesten, og gi tilbakemelding på forslag som kommer fra dem som jobber
Ny viten blir ny praksis - presentasjon for fagutviklere (PDF)
Erik Westnes, paramedic OUS
Etter Westnes delte Anette Baar resultatet av sin masteroppgave på PHCC der hun har sett på tre retningslinjer i 17 av 18 helseforetak med ambulansetjenester i Norge, gjennom å bruke valideringsverktøyet Agree 2.

Kvaliteten på prosedyrer

Baar har sett nærmere på retningslinjene for slagbehandling, sepsis og anafylaksi.
Ved å bruke Agree 2 har hun gitt hvert helseforetak skår på i hvilken grad retningslinjene oppfyller krav til å være gode retningslinjer. Et helseforetak ligger soleklart høyere enn de andre, men Baar kunne ikke røpe hvilket.
Kvaliteten på prehospitale prosedyrer - en kvalitativ studie (PDF2)
Anette Baar, tema på masteroppgaven på PHCC UiS, fagutvikler OUS/SNLA
Sist ut var Karin Bakkelund som har jobbet svært mye med å forbedre retningslinjene i Helse Midt-Norge sin Fellesfunksjon for ambulansetjenesten. Disse retningslinjene er nå implementert i fire helseforetak: Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helgelandssykehuset.

Arbeid med retningslinjer

Bakkelund skilte mellom prosedyrer og retningslinjer.
En prosedyre er helt fast og noe du skal følge uansett situasjon, en retningslinje er noe ambulansepersonell kan bruke som et støtteverktøy i en klinisk vurdering, men virkeligheten vil noen ganger avvike og man må gjøre egne vurderinger underveis.
Bakkelund fortalte hvordan de har jobbet med dette i Fellesfunksjonen og hva som kreves.
Hvordan utvikle og utveksle kunnskapsbaserte fagprosedyrer? (PDF) 
Karin Bakkelund, fagrådgiver Fellesfunksjonen ambulansetjenesten i Midt-Norge, amb.arb og biolog
Etter hvert foredrag var det engasjerte diskusjoner.

Veien videre

Til  slutt var det en diskusjon på hva fagutviklerne og de andre oppmøte ønsket videre framover. I forkant av dagen da folk sendte inn ønsker for temaer hadde noen ytret ønske om et felles nasjonalt forum for fagutviklere – et nasjonalt kunnskapsbasert forum.
Ambulanseforum spurte om vi skulle arrangere noe slikt i forkant av konferansen vår framover. Det kom klare ønsker om å møtes oftere, helst annenhver måned.
Noen tok også til orde for at de har lyst til at fagutviklere skal få jobbe med retningslinjer i ambulansetjenesten.
Ambulanseforum har tatt initiativ til å se om det er mulig å møtes om et par måneder.
Det var lunken stemning til å opprette en Facebookgruppe for fagutviklere, men det vil nok bli gjort uansett. Det er en enklere kommunikasjonskanal framfor mail eller Messenger.
Halvdagsmøtet ble deretter hevet.