Hopp til hovedinnhold
Kan forslag til ny akuttmedisinforskrift sette kroken på døra for fagutdanninga? Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Fem års fagutdanning? «Ambulansefaget må videreutvikles»

Faglig råd for helse- og oppvekstfag foreslår fem års opplæring og utrykningssertifikat inkludert i opplæringen: «Ambulansefaget må videreutvikles», skriver Tonje Thornbjørnsen og Olav Østebø.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2016. Tekst: Tonje Thorbjørnsen og Olav Østebø, leder og nestleder i faglig råd for helse og oppvekstfag

Den nye akuttmedisinforskriften trådte i kraft 1. mai 2015. Den setter strengere krav til kompetanse og kvalifikasjoner til ambulansepersonell enn tidligere i paragraf 11:

«Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for kjøretøy- klassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.»

I Helse og omsorgsdepartementets rundskriv 30. april 2015 til forskriften blir kompetansekravet presisert:

«Kravet om at det skal være minst to personer som bemanner ambulansebiler, og at minst én må være ambulansearbeider, eventuelt at det er én ambulansearbeider og én person med autorisasjon eller lisens som helsepersonell, innebærer at lærlinger ikke lengre kan være den andre personen på ambulansebilen. Når lærlinger skal bemanne ambulansebiler må det være som den tredje personen. Det er i § 21 tredje ledd om overgangsordninger gitt en overgangsordning på tre år for kravet i dette leddet.»

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.