Hopp til hovedinnhold


Fagpersoner klar på lokalisering

Lokaliseringsdebatt UNN: Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes, melder Harstad Tidende.
Dette innspillet kommer denne uke i fra fagpersoner ved UNN Narvik og UNN Harstad, samt kommunelege Evenes/Tjeldsund.
Brevet til Helse Nord er sendt fra fagmiljøet i Sør-Troms og Ofoten.
– Vi ønsker med dette å komme med innspill i forbindelse med Helse Nords styrebehandling av rapporten «Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø — utredning av kapasitet og dekning» 25.september 2013.
– Vi har observert at det fra faglig og politisk hold i Vesterålen har kommet innspill om ny vurdering av Stokmarknes som base for ambulansehelikopter. Vi mener det ikke fremkommer nye forhold som tilsier en ny vurdering av lokalisering, melder Bergeton Hansen.
Les mer om saken hos Harstad Tidende