Hopp til hovedinnhold
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Faglig svikt hos en ambulansearbeider førte til tilbakekalling av autorisasjonen

Fylkesmannen fikk melding fra et helseforetak om at en ambulansearbeider, som tidligere hadde fått sertifisering på laveste nivå, ved resertifisering ikke hadde bestått, til tross for fem forsøk og tilrettelagt trening og veiledning.

Ved testoppgaver sviktet ambulansearbeideren på måter som kunne bli livstruende for pasienter, skriver Statens helsetilsyn.

Arbeidsgiver registrerte at det var gjennomgående lite utvikling på sentrale felter, og kom til at det ville være feil å gå på tvers av hva som er faglig forsvarlig ved å la ambulansearbeideren fortsette i jobben.

Statens helsetilsyn bygget sin avgjørelse på at ambulansearbeideren hadde store mangler i sin helsefaglige forståelse, som skal begrunne undersøkelser, valg av tiltak og prioriteringer, og problemer med å innrette seg etter veiledning.

Å la ambulansearbeideren fortsette ville skape fare for pasientsikkerheten.

Svikten var så gjennomgående og viste seg i så mange sammenhenger at det ikke ville være tilstrekkelig å begrense autorisasjonen, og den ble derfor tilbakekalt.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.