Hopp til hovedinnhold
Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet.


– Dette må ryddes opp i! sier Fagforbundet etter rapporten fra Arbeidstilsynet

Noen av forholdene som er påpekt i Arbeidstilsynets rapport går tiår tilbake uten at det er gjort noe, ifølge Fagforbundet.

Arbeidstilsynet gjennomførte 111 tilsyn på norske ambulansestasjoner i 2018 og 2019. Det vil si at flere enn én av tre ambulansestasjoner i Norge fikk besøk.

I går kom en nyhetsmelding med hovedkonklusjonene, vedlagt en oppsummerende rapport.

– Rapporten er i samsvar med hva som oppleves blant de ansatte i ambulansetjenesten, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesfaglig seksjon i Fagforbundet som organiserer cirka halvparten av ambulansetjenestens fagorganiserte i Norge.

Rydd opp!

Rønning er glassklar:

–  Dette må ryddes opp i! Vi forventer at helseforetakene tar rapporten fra Arbeidstilsynet på største alvor, og iverksetter tiltak umiddelbart.

Fagforbundet gir honnør til Arbeidstilsynet for det som er avdekket gjennom tilsynene.

– Samtidig er det flere forhold som kan dokumenteres flere tiår tilbake i tid. Vernerunder som har blitt gjennomført lenge før Arbeidstilsynets tilsyn, har ved flere stasjoner vist til forhold som er kritiske, sier Rønning.

Han fortsetter:

– Derfor er vi ikke overrasket. Vi har varslet om tøffe arbeidsvilkår over lang tid. Samtidig er vi rystet og bekymret over at funnene til Arbeidstilsynet er så mange og alvorlige.

Fagforbundets inntrykk er at rapporter fra tillitsvalgte og verneombud har gått til ledelsen uten at dette har medført respons. Saker som blir satt til utredning går sin gang i systemet og blir deretter glemt eller satt opp på en økonomisk prioriteringsliste hvor de sjelden når opp.

Pandemi-endringer

Dette skaper stor frustrasjon innad i vernetjenestene og blant tillitsvalgte.

– Ambulansepersonell har krav på en trygg og sikker arbeidshverdag, både nå og når det ikke er pandemier. De må ha tilgang til rent og trygt arbeidstøy, og forsvarlige lokaler, fastslår Rønning.

Det skal sies: Det er komme tilbakemeldinger etter at koronautbruddet nådde Norge, at de fleste tjenester har tatt mer tak i dette med smittevern:

I en artikkel Fagbladet kommer det fram at stasjoner ved Sørlandet sykehus endelig har fått skikkelige vaskemaskiner, noe de har etterspurt lenge. Det er også kjøpt inn flere ambulanseuniformer, og man får hjelp til smittevask av ambulanser.

– For oss i helsevesenet kommer det også noe «godt» ut av korona. Vi får utstyr som tillitsvalgte og verneombud har etterspurt lenge, sier tillitsvalgt Christin Ødegård Haslestad til Fagbladet.

Krever fagdager i alle tjenester

I et brev sendt direkte til Arbeidstilsynet i april, som svar på rapporten, etterlyser Fagforbundet for øvrig fagdager i alle ambulansetjenester.

– Arbeidstilsynets formål: Å bidra til at ambulansetjenesten arbeider systematisk for å forebygge uheldige belastninger i arbeidsmiljøet som kan føre til plager, sykdommer og skader, må følges opp med krav til fagdager. Fagforbundet ser at dette er utfordrende, men ber om at Arbeidstilsynet tar dette opp med Helsedirektoratet for å komme fram til en felles strategi.

Skal det legges til rette for en systematisk faglig utvikling og godt HMS-arbeid må det innarbeides i fagdager, mener Fagforbundet.

– En tjeneste som ambulansetjenesten, krever langt mere enn at det sendes ut informasjonsskriv fra ledelsen.

Til slutt ønsker Fagforbundet at man gjør noe med psykososiale forhold.

– De psykososiale forholdene har til nå vært et lite omtalt område, og vi vet at det er nødvendig med sterkere innsats, avslutter Rønning.

Ifølge Fagforbundet søker Arbeidstilsynet nå samarbeid med Helsedirektoratet og FHI for å bidra til tiltak som kan møte alle disse utfordringene.