Hopp til hovedinnhold


Fagdag i hygiene og smittevern ved OUS sin ambulansetjeneste

Oslo universitetssykehus sin prehospitale klinikk hadde hygiene og smittefagdag via Vimeo i dag.

Det var planlagt som tema allerede i høst at det skulle være en av fagdagene i år, men nå må man ha fagdager i andre former enn tidligere.

Smittevern har blitt superhot!

Nye smittevernprosedyrer

Etter Covid-19-pandemien har retningslinjene blitt endret flere ganger, og det er nå fire ulike retningslinjer:

  • Luftsmitte
  • Dråpesmitte
  • Kontaktsmitte
  • Pasientkontakt under Covid-19-pandemien

I OUS kjører de nå med hansker, munnbind og øyebeskyttelse på alle pasienter.

På grunn av utstyrsmangel brukes munnbindet sammenhengende til flere pasienter, og byttes minimum hver fjerde time.

Det skiftes alltid etter pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19-smitte.

Briller skal desinfiseres etter bruk, og gjenbrukes.

Injeksjonsteknikk - viktig med god desinfisering

Til Ambulanseforums glede henviste Christian Børresen, fagparamedic, til en svensk studie som viser at PVK satt prehospitalt kan være en kilde til sepsis på grunn av stafylokokker, og hvilke tiltak som er gjort for å unngå det der.

Ambulanseforum regner med at det er mange krefter i sving for å forbedre retningslinjer og kanskje nyproduserte videoer om hvordan man gjør ulike prosedyrer i de ulike tjenestene nå.

Det er bare å tipse oss om dette til live@ambulanseforum.no.

Bare en ting som å ta av og på hansker korrekt, og gjøre riktige vurderinger om når hansker skal byttes (heller for ofte enn for lite!), er en kunst i seg selv.