Hopp til hovedinnhold
Tomme gater i Oslo - fra ambulanseperspektiv. Foto: OUS
Tomme gater i Oslo - fra ambulanseperspektiv. Foto: OUS


Færre ambulanseoppdrag under koronakrisen

Ambulansene i Oslo, Akershus og Glåmdalen opplever en nedgang i oppdrag på 10 prosent siden koronakrisen satte inn.

Jarl Aas Strand jobber som paramedic i hovedstaden, og opplever en litt annerledes hverdag i ambulansen i disse koronatider.

– Hvert oppdrag er mye mer omstendelig enn tidligere. Selv om vi nå har færre oppdrag, går det med mer tid. Vi har på oss munnbind, hansker og vernebriller hos alle pasienter vi møter. Vi må også vurdere smittefaren for hver pasient vi møter, sier han til Dagsavisen.

– Etter hvert oppdrag må bilen og utstyr smittevaskes, sier han.

Mange engstelige

Som paramedic i Oslo opplever han et stort spenn i oppdrag. Fra ulykker til rene transportoppdrag.

– Vi har full forståelse for at mange er engstelige i disse dager, og mange er ensomme og kjenner ekstra på frykten. Noen burde ha ringt etter ambulanse for flere dager siden. Andre igjen burde ha kommet seg til fastlegen eller legevakten for egen maskin, og ikke ringt 113, sier Aas Strand.

Også Jarl kjenner mangel på utstyr, og har sine egne triks for å spare utstyr.

– Makker og jeg pleier å se det litt an. En av oss går inn med smittevernutstyr, mens den andre holder god avstand. På den måten kan vi spare inn litt smittevernutstyr, sier han.

Kan pasienten gå selv, får vedkommende på seg munnbind før han eller hun tas inn i ambulansen.

– For de som må tas ut med båre, ser vi an hvor dårlig pasienten er før vi tar på pasienten munnbind. Vi pleier å avklare på vei til dit vi skal om pasienten har luftveisproblemer eller influensasymtomer. Der vi ikke vet noe om pasienten, som ved ulykker kler vi oss alltid opp i fullt smittevernutstyr, sier paramedic Jarl Aas Strand.

Mindre fyll

Stenging av utesteder har frigjort mye kapasitet for ambulansetjenesten.

– Det er svært lite rusrelaterte hendelser og skader nå, spesielt i helgene. Dette tar vanligvis mye ressurser, sier Jarl Aas Strand.

Jarl er familiemann, og har to små barn hjemme.

– Jeg er ikke redd for at de skal bli smittet, men jeg har foreldre som er i risikosonen. Jeg er mer bekymret for dem.  For min egen del merker jeg med meg selv at jeg har et mye strengere hygieneregime enn jeg hadde før, sier han.

Karantene

Søndag hadde ambulansetjenesten 36 ansatte i karantene. Ned fra circa 50 siste onsdag.

– Mange av de som er i karantene etter å ha vært i utlandet, er nå på vei tilbake. Vi har ansatte som er blitt smittet, men ikke når de har vært på jobb, sier han.

Smittevern

Smittevernutsyr, eller mangel på sådant, er et av problemene til ambulansetjenesten.

– Vi har klart oss hittil, men det går fra dag til dag. Det er mangel på utstyr, så vi har en plan B.  Det er noe utsyr som er mulig å vaske og gjenbruke, slik som frakker. Vi bruker også en maske, som kan minne om en gassmaske, men uten dekslet over øynene, sier Borstad.