Hopp til hovedinnhold
Foretrukket måte å gi HLR på små barn. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Få vet hvordan de utøver hjerte- og lungeredning på barn

Drukning er den vanligste dødsårsaken for barn i alderen ett til seks år i Sverige. Samtidig vet ikke seks av ti voksne hvordan de skal utføre hjerte- og lungeredning på barn.

De fleste voksne har aldri fått opplæring i hvordan utføre hjerte- og lungeredning (HLR) på barn. Mange vet heller ikke forskjellen mellom HLR hos voksne og barn, viser en Novus-undersøkelse utført på vegne av forsikringsselskapet Trygg-Hansa.

Drukning er den vanligste dødsulykken i Sverige blant barn i alderen 1-6 år, og at hjerte- og lungeredning, HLR, startes umiddelbart i tilfelle en drukning kan være forskjellen mellom liv og død.

Til tross for dette er seks av ti voksne svensker usikre, eller vet ikke, hvordan de skal utføre HLR på barn

I hendelser der et barn drukner er det viktig at det er voksne i nærheten som umiddelbart kan starte HLR, helst allerede i vannet.

Til tross for dette har flertallet (53 prosent) av alle voksne svensker (18-79 år) aldri gått på HLR-opplæring rettet mot barn.

Seks av ti (61 prosent) svensker er også usikre på, eller vet ikke, hvordan de skal utføre HLR på barn riktig, mens færre enn en av ti (7 prosent) oppgir at de er helt sikre på hvordan de skal utføre HLR på barn riktig.

Å utføre livreddende førstehjelp på barn er annerledes enn å redde en voksen.

For å gjøre alle voksne oppmerksomme på viktigheten av å ha riktig kunnskap innen HLR, lanserer vi nå Mark for Life-initiativet. Å utføre HLR krever praktisk kunnskap og regelmessig trening.

Teoretisk kunnskap er langt fra nok til å vite hvordan man skal handle og gripe inn hvis det verste skjer på et badested i sommer, sier Alexandra Björnsson, barneforsikringsekspert i Trygg-Hansa.

Tatoveringer sprer kunnskap om HLR

Trygg-Hansa lanserer nå Mark for Life-initiativet for å få flere voksne til å delta i HLR-kurs rettet mot barn.

For å skape oppmerksomhet og spre kunnskap om problemet har forsikringsselskapet utviklet tatoveringer for barn som skal distribueres rundt i Sverige i sommer.

Tatoveringene illustrerer fire viktige trinn i HLR på barn ved vannet: redde, gi innblåsninger, gjøre brystkompresjoner og varsle.

På ti populære badeplasser rundt i Sverige deler Trygg-Hansa ut tatoveringer og informasjon om de fire livreddende trinnene ved HLR på barn ved drukningsulykker.

I tillegg vil Swedish Lifesaving Society, SLS, som hver sommer arrangerer sommersvømmeskole for mer enn 30 000 barn rundt om i Sverige, tilby alle svømmelærere å dele ut tatoveringene til sine elever.

Livreddende kunnskap er ferskvare

Mindre enn halvparten (45 prosent) av alle voksne har noen gang fullført HLR-kurs rettet mot barn.

Av disse oppgir nesten fire av ti (39 prosent) at det var mer enn fem år siden de sist gikk på kurs.

Det er viktig å øve for å holde kunnskapen friskt i minne, helst en gang i året, for de som øver på det har en større sjanse for å handle ved drukningsulykker fordi kunnskapen fremdeles sitter i muskelhukommelsen.

Terskelen for å melde seg på et kurs skal være lavt og det er både gode praktiske og digitale kurs som du kan ta hjemmefra selv eller helst sammen med slektninger, venner og kolleger, sier Alexandra Björnsson.