Hopp til hovedinnhold


Europeisk sikkerhetsbro

Norge deltar i EU-prosjektet Bridge som skal lage dataverktøy og grensesnitt som gjør at europeiske nødetater og operative organisasjoner kan kommunisere i sanntid ved store krisesituasjoner.

Norge deltar i EU-prosjektet Bridge som skal lage dataverktøy og grensesnitt som gjør at europeiske nødetater og operative organisasjoner kan kommunisere i sanntid ved store krisesituasjoner.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 1 2011

Abonnere på Ambulanseforum? Trykk her!

BRIDGE vil se på de ulike dataverktøyene de ulike etatene har, og få dem til å rapportere inn i et nytt program. Målet er å få ulike nødetater i ulike land inn i et nytt grensesnitt for kommunikasjon med de andre samarbeidende redningsressursene.

I tillegg til utvikling av brukergrensesnittet, vil også brukernes krav til funksjonalitet ha høy innvirkning. I tillegg vurderes hvilken informasjon det er lovlig å kommunisere på tvers av etatene.

- Per i dag ”snakker” ikke datasystemene sammen, men dette skal gjøre det mulig å kommunisere tverretatlig via data, forteller Terje Olav Øen som er administrativ leder for RAKOS Helse Vest som skal lede Sluttbrukerrådet på etterspørsel fra SINTEF.

Bridge-systemet skal altså kunne brukes ved innsatser som går på tvers av landegrensene i sanntid. Etatene skal bruke de systemene de allerede har, men det skal opprettes et datakommunikasjonsknutepunkt hvor man kan overføre tidskritiske data både til og fra felt og sentraler.

- Dette skal kunne forberede oss på alle typer krisesituasjoner, fra naturkatastrofer, masseskadesituasjoner, flom, ekstremvær til undersjøiske tunnelulykker, sier Øen.

Les mer om BRIDGE hos RAKOS