Hopp til hovedinnhold
Innsatsledelse på Gjøvik. Foto: Live Oftedahl


Etterlyst! Felles innsatsleder-utdanning

Det har snart gått fire år etter bombeangrepet i Oslo sentrum og drapene på Utøya 22. juli 2011. Hvilke forbedringer har skjedd på bakkeplan, altså i første linje, i norsk beredskap? I hvilken grad har redningsetatene blitt mer samordnet?

Ambulanseforum nr. 2 2015. Tekst: Live Oftedahl

Ny akuttmedisin forskrift trer i kraft 1. mai. I forrige akuttforskrift fra 2005 sto det i formålsparagrafen at det var «krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene» for de akuttmedisinske tjenestene.

I den nye forskriften har dette falt ut.

I stedet står det i paragraf fire at man skal «sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.»

Kravformuleringen er erstattet med uttrykket «å sørge for», samarbeid med uttrykket samordning: Formuleringen virker mindre forpliktende, og sånn sett kan det se ut som ny akuttmedisinforskrift nedtoner samvirkeprinsippet.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.