Hopp til hovedinnhold


Etterlyser evaluering

Norsk selskap for akuttmedisin mener Ahus var på vei i riktig retning før de omorganiserte akutten. De etterlyser en evaluering av den vrakede modellen, ifølge Romerikes Blad.
Bakgrunn: – Styrker akuttmedisin og Norge trenger akuttmedisin
– Vi mener det ville vært naturlig med en evaluering av akuttmodellen før man tok en avgjørelse om dens videre skjebne. Jeg tror man ville sett effekter ved en rekke kvalitetsparametere i akuttmottaket, samt på generell tilfredshet blant pasienter og personalet, sier leder i Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM), Lars Petter Bjørnsen.
KRONIKK: Stein Vaaler skriver om akuttmottaket
3. mars i år endret Ahus-ledelsen organiseringen av akutten, etter en runde med interne profesjonsstrider og høylytte protester. Nylig skrev overlege i akuttmedisin ved Ahus, Lowan Stewart, at han mener pasienter vil dø unødvendig med den nye akuttmodellen.

– Ahus var på rett vei

Bjørnsen kjenner ikke til de interne forholdene ved Ahus, og ønsker derfor ikke å gå inn i debatten om hvilken akuttmodell sykehuset bør ha.
– Men generelt er vi for å øke den legefaglige kompetansen og tilgjengeligheten i akuttmottaket i henhold til internasjonale kompetansekrav. Innføring av akuttmedisin som en egen spesialitet i Norge vil gi et optimalt rammeverk for å sikre at leger oppnår en slik kompetanse ved norske sykehus. NORSEM mener derimot at en hybridspesialiet mellom akuttmedisin og indremedisin, som enkelte ønsker, er et steg i feil retning. I så måte mener vi Ahus var på vei i riktig retning da de innførte den forrige akuttmodellen, med akuttmedisinere i front. Dette er det samme som de allerede har innført i en rekke naboland, blant annet Finland, Island og Sverige, med stor suksess, sier Bjørnsen.

– Europeisk standard

NORSEM jobber for å få innført en europeisk standard med krav til kompetanse for leger som jobber i front på akuttmottakene.
Les mer om saken hos Romerikes Blad