Hopp til hovedinnhold
En gjeng ambulansearbeidere på sentrumsstasjon i København. Foto: Live Oftedahl


Etter Falck-skandalen: Det offentlige er mer ivrig på å overta ambulansedrift i hele Danmark

I Region Midtjylland besluttet man nylig å ta hjem en av tre ambulanser. Flere kan være på vei.

En meget uheldig utvikling, som betyr mindre helse for pengene, mener Dansk Erhverv, ifølge Berlingske (krever innlogging).

Det ligner dominobrikker som har begynt å velte

Det er et år siden at Konkurrentilsynet leverte en knusende kritikk av Falck for å ha utnyttet sin position til å presse det nederlandske selskapet Bios ut av Region Syddanmark.

Enden på skandalen ble at Region Syddanmark insourcet flesteparten av ambulansene, da Bios var gått konkurs. I dag står regionens eget selskap, Ambulance Syd, for langt den største delen av ambulansekjøringen i regionen.

En besparelse som både Falck og Dansk Erhverv finner ytterst tvilsom.

I alt bruker det offentlige omkring to milliarder kroner på ambulansedrift. Og siden hjemtakingen i Syddanmark har flere regioner fåt appetitt på å gå samme vei.

– Det er et marked hvor det gir god mening at det også er offentlige erfaringer med ambulansedrift, med den historikken vi har nå,« sier Stephanie Lose med henvisning til Falck-skandalen.

Hun er leder for regionsrådet i Syddanmark og også leder for Danske Regioner.

I sidste måned besluttet også Region Midtjylland å ta hjem en tredjedel av sine ambulanser uten å teste det i markedet først.

Resten av de 70 procsent af ambulansedriften sendes går ut på anbud.

Offentlige ambulanser i Aarhus

Det betyr at neste år er det slutt på privat ambulansedrift i hele Aarhus-området.

Driften av 21 av regionens 69 ambulanser skal nå forestås av regionen selv, og de har også besluttet å ta hjem alle sine akuttlegebiler.

Falck har siden 1906 stort sett vært den eneste private tilbyderen av ambulansetjenester og har i hele landet hatt noe som ligner på monopol.

Lengre mot nord overtar også Region Nordjylland akuttlegebilene fra Falck.

Ifølge regionsrådsleder Ulla Astman (S) sparer man penger ved det, fordi leger og sykepleiere mellom 112-opkald kan ivareta oppgaver på regionens sykehus.

I slutten av mars skal regionsrådet i Nordjylland ta stilling til, hva som skal skje når Falcks kontrakt på ambulansekjøring utløper i 2022.

I Region Hovedstaden forlenget man for noen måneder siden avtalen med Falck om ambulansedrift i størstedelen av regionen med et år.

I løpet av det kommende året skal man ta stilling til hvordan ambulansene skal på anbud. Både i Nordjylland og i hovedstaden er det politiske krefter som jobber for å gjøre dette til en offentlig oppgave.