Hopp til hovedinnhold


Etiske retningslinjer for ambulansetjeneste

Sykehuset Østfold har innført en kontrakt i prehospital tjeneste, for etiske retningslinjer.

ostfold_logoSykehuset Østfold har innført en kontrakt i prehospital tjeneste, for etiske retningslinjer.

Les mer på Sykehuset Østfolds nettside


- Retningslinjene er utarbeidet for å skape større bevissthet i forhold til holdninger, sier avdelingssjef Liv Marit Sundstøl i Sykehuset Østfold.

Arbeidet med etiske retningslinjer startet med bakgrunn i en arbeidsmiljøundersøkelse i ambulansetjenesten. Den avdekket noen forbedringspunkter, som alle parter ville stå sammen om å forbedre.

Noen av punktene:

  • Sette egen og andres sikkerhet i fokus.
  • Vise respekt for alle rundt seg. Uavhengig av stilling, utdannelse, etnisk bakgrunn, legning og kjønn. Dette gjelder både ansatte i SØ, samarbeidspartnere, pasienter, pårørende, hospitanter og andre.
  • Hjelpe kolleger til faglig utvikling.
  • Være positiv og løsningsorientert.

Retningslinjene beskriver hvordan både ledere og medarbeidere i avdelingen skal forholde seg til pasienter og kolleger. 

Alle de 150 ansatte i ambulansetjenesten har vært med på å utarbeide retningslinjene. Det sentrale spørsmålet var hva som kreves av den enkelte for å få et enda bedre arbeidsmiljø. Målet var å utarbeide et regelverk som skaper større tydelighet og bevissthet i hvordan medarbeiderne skal forholde seg til hverandre og til pasientene.

- De etiske retningslinjene er ikke et juridisk dokument, men de skal gi alle i avdelingen klare signaler om hva som forventes av oppførsel og holdninger, sier avdelingssjef Liv Marit Sundstøl.