Hopp til hovedinnhold


Etikk i ambulansearbeid

Professor Halvor Nordby har nylig gitt ut boka "Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid - 101 eksempler". Boka gir ambulansepersonell praktisk kunnskap om hvordan de kan gjøre holdbare handlingsvalg, skriver Høgskolen i Lillehammer.
Eksemplene Nordby presenterer er basert på reelle situasjoner og de brukes til å diskutere etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i utøvende ambulansearbeid. Kunnskap om erfaringsvirkeligheten i prehospital yrkespraksis gjør det mulig for leseren å forstå hvordan vanskelige situasjoner oppstår og hvordan det er mulig å bearbeide dem på en god måte.
Boka henvender seg til studenter i paramedic-utdannelser, ambulansepersonell og andre som er interessert i etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid. Eksemplene i boka kan brukes i kurs og utdanninger på alle nivåer, og internt i ambulansetjenester.
Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer. Han har i en årrekke undervist ambulansepersonell i etter- og videreutdanningskurs og har publisert mange bøker og forskningsartikler om etikk og kommunikasjon i medisin og helsefag.
Les mer om saken hos HiL