Hopp til hovedinnhold


Etablerer egen syketransporttjeneste ved Oslo universitetssykehus

Fra mandag av starter man opp med tre syketransportbiler som går fra 07-19 på hverdager og 08-19 i helger. 

– Vi er veldig fornøyde med å kunne lansere et nytt transporttilbud for pasienter som skal fra sykehuset til andre institusjoner, og som trenger båretransport, forteller ass. avdelingssjef Anders Halden ved ambulansetjenesten i Prehospitalt senter til Oslo Universitetssykehus infoavdeling.

Det blir hvit bil og blå uniformer på personellet som skal bemanne syketransportenbilene. Hittil er det ansatt seks stykker. De ansatte består av både unge og erfarne helsearbeidere med ulik bakgrunn, både fra frivillige organisasjoner og fra ambulansefaget.

– Vi har hatt spede forsøk på transportbiler før hvor lærlingene går første året på en dagbil, men all kapasitet ble fort spist opp av den stadige økningen i akuttoppdrag. Så nå starter vi et tilbud som er etterlyst, fordi ventetiden har blitt veldig høy hos inneliggende pasienter mange steder, sier Halden.

Prehospitalt senter ved Oslo Universitetssykehus har ansvar for ambulansedrift av bil-, båt- og luftambulansetjenester for Oslo og Akershus. Ambulanseavdelingen er den største avdelingen med over 150 000 oppdrag i året.

Se hele pressemeldingen hos OUS