Hopp til hovedinnhold


Ahus tar over Kongsvinger i 2019 - et stort og omfattende overføringsprosjekt

– Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i Kongsvingerregionen om planleggingen for overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. 
Bøhler leder delprosjekt pasientbehandling i arbeidet med overføring av Kongsvinger sykehus, skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider.

Sykehuset Innlandet har tre ambulansestasjoner i Kongsvingers opptaksområde; Kongsvinger, Nord-Odal og Eidskog. Disse blir overført til Oslo universitetssykehus. Stasjonene har til sammen fire heldøgnsbiler og en deldøgnsbil. 

Reiseveien til Akershus universitetssykehus er til dels betydelig lettere tilgjengelig enn sykehusene i Innlandet. Dette gjelder ved bruk av egen bil, men særlig er kollektivtilbudet vesentlig dårligere inn mot sykehusene i Innlandet, står det i en rapport om endringen.
Les bakgrunnsrapport på Helse Sør-Øst sine nettsider.
Sykehuset Innlandet HF har det driftsmessige ansvaret for Kongsvinger Sykehus frem til 1. januar 2019. Akershus universitetssykehus HF overtar ansvaret på dette tidspunktet, og har ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Lokale prosjekter organisert

For å lede virksomhetsoverføringen er det organisert et overføringsprosjekt i regi av Helse Sør-Øst RHF med bred representasjon fra de helseforetakene, tillitsvalgte og brukere. I tillegg er det organisert lokale prosjekter ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet for å sørge for tilpasninger av driften.
Bøhler fortalte om et stort og omfattende prosjekt hvor ansvaret for cirka 40 000 innbyggeres sykehustilhørighet overføres til et nytt helseforetak. Samtidig får om lag 700 ansatte ny arbeidsgiver.
Den enkelte innbygger i Kongsvinger-regionen skal fortsatt forholde seg til Kongsvinger sykehus, fastslo Bøhler. – For fastleger og andre henvisere vil det bli noen endringer. Vi legger opp til et grundig informasjonsopplegg for disse over sommeren. Vi er også i gang med å styrke dialogen med de aktuelle kommunene.

Må gjennomgå datasystemer og avtaler

Organisasjonsendringene fører til et behov for vurdering og en del endringer i over 250 datasystemer. Cirka 150 avtaler skal gjennomgås.
Les mer om saken på Helse Sør-Øst sine nettsider.