Hopp til hovedinnhold


Et mindretall har førstehjelpserfaring

Snaut hver tredje som ga førstehjelp til personer som ble utsatt for skade eller ulykke, oppgir at de hadde trening i førstehjelp. Hjelpere med førstehjelpstrening ga bedre hjelp, skriver Dagens Medisin.
Å sikre frie luftveier ble gjennomført riktig hos 76 prosent av 41 pasienter med behov for dette.
Drøyt åtte av ti gjorde det rette for å stoppe blødning hos i alt 63 pasienter. Hos 204 pasienter gjorde 62 prosent det som var riktig for å forebygge nedkjøling.
Det viser en prospektiv undersøkelse som er gjennomført i Finnmark, Troms og deler av Nordland fylke.
I løpet av 18 måneder registrerte den først ankommende ambulansen til en skadesituasjon hvilken førstehjelp som var gitt av publikum.
Resultatene presenteres på Kirurgisk høstmøte i Oslo neste uke.
Bedre hjelp med erfaring
I studien inngår 408 skadetilfeller, hvor det var andre personer til stede ved 97 prosent av dem.
Av dem som hjalp til med førstehjelp, oppga 32 prosent at de hadde noe trening i førstehjelp. Fem prosent hadde ingen trening, mens det for 63 prosent av hjelperne ikke ble registrert informasjon om dette.
De som hadde førstehjelpstrening ga bedre hjelp enn dem uten trening. Forskjellen var statistisk signifikant.
Mange gjør det rette
Førsteforfatter av den foreløpige upubliserte studien er Håkon Kvåle Bakke, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og lege i spesialisering ved Helgelandssykehuset.
Les mer om saken hos Dagens Medisin