Hopp til hovedinnhold


Et enstemmig kommunestyre forlanger ambulansebåten tilbake

Alle politikerne stilte seg bak Frode Bygdnes (R) krav om å få ambulansebåten tilbake til øyriket, melder Harstad Tidende (krever innlogging).
Harstad kommunestyre er ikke fornøyd med at 4 av 11 helikopteroppdrag til øyriket er blitt kansellert.
– Vi vil kritisere UNN for ikke å ha kartlagt og lagt til rette landingsplasser før ambulansebåten ble lagt ned. Når ferga blir brukt i beredskapsturer, holdes tilbake eller blir forsinket, medfører dette store ulemper for dem som reiser blant annet til arbeid», står det å lese i uttalelsen alle politikerne stilte seg bak under torsdagens kommunestyremøte.
Kommunestyret konstaterer videre at UNN sin nedleggelse av ambulansebåten påfører kommunen og folk ekstrautgifter og problemer.
«Dette i tillegg til større utrygghet som befolkninga føler med dårligere ambulansetjeneste. Harstad kommunestyre ber om at ambulansebåten settes inn igjen for øyriket.»
Forslaget til vedtak stammet fra Frode Bygdnes og partiet Rødt. Det fikk støtte fra alle partier på ovenstående tekst.
– Folkebevegelsen der har ikke lagt ned sin virksomhet og syns det var på tide at kommunestyret mente noe i denne saka, sier Bygdnes.

Et flertall, med unntak fra 10 stemmer fra Arbeiderpartiet, vedtok også støtte til økt kompensasjon for sykepleiere i beredskap. Ap ønsket at rådmannen skulle se nærmere på dette punktet.

«Belastningene for sykepleierne som er i beredskap må kompenseres med 1/5-del, ikke 1/7-del som nå. UNNs nedleggelse av ambulansebåten medfører at beredskapsgruppen har fått økt ansvaret og belastning. Dette må kompenseres bedre for å få dem til å stå i vaktene.»

Les mer om saken hos Harstad Tidende (krever innlogging)