Hopp til hovedinnhold


Et anslag mot karakterdrap

Dommen i Schjenkensaken diskuteres i journalistenes eget forum Journalisten: - Ikke mot ytringsfriheten, skriver NRK-journalist om tingrettens dom i ambulansesaken.

Dommen i Schjenkensaken diskuteres i journalistenes eget forum Journalisten: - Ikke mot ytringsfriheten, skriver NRK-journalist om tingrettens dom i ambulansesaken.

Les også: Norsk ytringsfrihtetsekspert støtter konklusjon i Schjenken-dom

Dagbladets tap mot ambulansesjåfør Erik Schjenken i Oslo tingrett blir av mediefolk beskrevet som et angrep mot ytringsfriheten, et anslag som vil svekke medias muligheter til fri formidling. Et anslag er det utvilsomt, men selv om enkelte rettigheter blir sett på som suverene, har også ytringsfriheten noen grenser. I dette tilfellet er det vanskelig å få øye på de problematiske sider ved anslaget.

Schjenken var i den uheldige situasjon å bli hengt ut som rasist og inkompetent ambulansesjåfør etter at han hadde rykket ut til Sofienbergparken for å ta hånd om en mann som var slått ned, Ali Farah. Etter å ha undersøkt mannen kom Schjenken fram til at tilstanden hans ikke var kritisk, og siden Farah framstod som aggressiv ville ikke Schjenken ha ham med i ambulansen. I stedet avtalte han med politiet at ordensmakten skulle ta seg av transporten til legevakt. Fellesnevneren for mye av Dagbladets dekning av saken var at dette var en avgjørelse som bygde på rasisme. Dommen fra Oslo tingrett slår fast at dette er feil.

Dommen er velskrevet, i motsetning til Dagbladets forsvar, og bør absolutt bli stående. Jeg kan vanskelig se at denne dommen vil være til noe hinder for norsk presse, for det Dagbladet har prestert her er et karaktermord på linje med det som i sin tid ble utført på Tore Tønne.

Patetisk

Bevisst eller ikke, gjennom hele dekningen av saken har Dagbladet fordreid fakta til fordel for sin hovedpåstand, at Schjenken opptrådte rasistisk. Ifølge dommen urinerte Farah på ambulansearbeiderne, mens Dagbladet skrev at han tisset på seg. Ambulansemedarbeidernes røffe språkbruk seg imellom blir av Dagbladet beskrevet som et uttrykk for rasisme, dommen påpeker helt korrekt at en røff språkbruk ofte er en forsvarsmekanisme blant mennesker i utsatte yrker, som ikke i seg selv betyr at den enkelte har uheldige holdninger.

Dagbladet har skjøvet andre media og reaksjoner fra politikere foran seg i sitt forsvar. Avisen tror visst at det fritar dem fra erstatningsansvar dersom andre leverer uttalelser som trekker i samme retning som deres eget karaktermord.

Erstatningsutmålingen på en million kroner framstår som rimelig ut fra den belastningen ambulansesjåfør Schjenken er påført. Det var gode grunner til å omtale episoden i Sofienbergparken, men hver enkelt journalist må alltid bære med seg kunnskapen om at ordene vi bruker kan ramme hardt og brutalt.

Dommen mot Dagbladet er ikke noe anslag mot ytringsfriheten. Den er et anslag mot kampanjejournalistikk hvor gangsynet for lengst er glemt inne i blodtåka.

Les hele innlegget i Journalisten