Hopp til hovedinnhold


Erstatter politibil

Fra neste år kan psykiatriske pasienter i Nedre Buskerud slippe å bli fraktet med politibil, ifølge Dagsavisen Fremtiden.
Flere tusen ganger hvert år rykker politiet ut for å bistå personer med psykiatriske lidelser. Politiet har ikke kompetanse til å ta seg av denne pasientgruppen, men nå skal politibilen erstattes med «psykebiler» blant annet i Buskerud.
Til sommeren starter Vestre Viken HF et prøveprosjekt med psykiatriambulanse. Målet er å sikre best mulig transport for personer som trenger å bli lagt inn akutt på psykiatrisk avdeling. I tillegg skal ambulansen avlaste politiet når det er forsvarlig.
– Nå skal vi utvikle rutiner for opplæring av ansatte både i psykiatrien og på ambulansene for at de skal få økt kompetanse. Vi ser for oss et samarbeid på tvers av klinikkene, sier Platou.
Vestre Viken har søkt om til sammen fire millioner kroner. Går alt som planlagt, vil psykiatriambulansen være på veien fra januar 2016.
Les mer om saken hos Dagsavisen Fremtiden