Hopp til hovedinnhold


Er vi forberedt?

Det er ti år siden Åsta-ulykken. I Aftenposten har det startet en debatt om katastrofehåndtering. Er vi godt nok forberedt på de store ulykkene som kommer med jevne mellomrom?

Det er ti år siden Åsta-ulykken. I Aftenposten har det startet en debatt om katastrofehåndtering. Er vi godt nok forberedt på de store ulykkene som kommer med jevne mellomrom?

Først ute var Jan Henriksen som leder Støttegruppen for de involverte i Åsta-ulykken.

I innlegget "Lærer ikke av ulykker", stiller Henriksen blant annet spørsmål ved hvorfor de overlevende ble definert ut av oppfølgingsprogrammet, mens pårørende fikk oppfølging. Han er også kritisk til at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTV) hevdet at en slik støttegruppe som han ledet kan være farlige.

SNLA-stipendiatene Andreas Krüger og Marius Rehn følger i dag opp debatten Henriksen startet ved å etterlyse en nasjonal håndteringsplan ved en eventuell katastrofe.

Se oppslaget her: Planene må legges før katastrofen (pdf)