Hopp til hovedinnhold
Anne Kristine Bergem, psykiater og forfatter, holdt flere foredrag og ledet noen sesjoner på EMS2019.


Er psykiatriske pasienter mer voldelige?

Er det en sannhet eller en myte at psykiatriske pasienter er mer voldelige enn andre?

Det spurte Anne Kristine Bergem, psykiater, foredragsholder og forfatter på foredrag om vold og misbruk på European EMS2019 i Madrid.

– Aller først, finnes det egentlig psykiatriske pasienter? Å dra alle over en kam blir litt som å ikke skille mellom ulike sykdommer hos somatisk syke pasienter, erklærte Bergem.

– Først må vi begynne å snakke om mennesker, og så kan vi snakke om hvilke problemer folk sliter med.

Hun poengterte at mennesker har forskjellige typer problemer, som krever ulike former for hjelp, enten det gjelder psykiske eller fysiske ting.

Bergem fastholdt også at måten vi snakker om ting, blir måten vi tenker om ting, og ofte blir myter sett på som sannheter. Kikker man på forskningen er risikoen for vold mer relatert til alkohol- og narkotikamisbruk enn til psykiske lidelser.

– Alkohol- eller narkotikamisbruk og mangel på behandling er det som øker sjansen for vold mest. Om man ser på statistikken, hvem er det som dreper? Mest menn. I nære relasjoner. Som har drukket alkohol. Ikke mennesker med psykiske lidelser.

Hun viste til en NOU hvor drapstallene for en femårsperiode i Norge er gjennomgått. Den viste at seks prosent av dem som drepte noen hadde schizofreni, og da var alkohol og narkotika også gjerne involvert.

– I stedet for å være redde for mennesker med psykose eller schizofreni, så trenger vi mer kunnskap om hvordan vi skal møte disse pasientene, og hvordan vi ikke skal trigge de instinktene som ber deg om å slåss eller løpe (fight or flight). Dette er instinkter vi alle har, enten vi har en psykose eller ikke. Frykt kommer av mangelen på kunnskap.

Kilde:
NOU 2010: 3: Drap i Norge i perioden 2004 – 2009