Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Shutterstock


Ny studie viser urovekkende tall for mannlige ambulansearbeidere

Mannlige ambulansearbeidere har økt risiko for å utvikle symptomer på Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon sammenlignet med den øvrige befolkningen. Det viser en ny studie om ambulansepersonells mentale helse.

Studien viste at kvinnelige ambulansearbeidere derimot hadde lavere risiko for å utvikle PTSD og depresjon enn den øvrige befolkningen.

Fem prosent av deltagerne i undersøkelsen hadde symptomer på PTSD, mens 8,6 prosent rapporterte om at de hadde en moderat til alvorlig depresjon. 2,9 prosent av deltagerne viste moderate til alvorlige symptomer på generell angst.

Kollegastøtte og livsparten har positiv virkning

På den positive siden rapporterte det store flertallet av deltagerne i undersøkelsen om personlig vekst på grunn av arbeidserfaringen sin. Det å ha kollegastøtte og en livspartner, ser også ut til å ha positiv påvirkning på nivået- og utviklingen av posttraumatisk stress. 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.