Hopp til hovedinnhold


Enklere livredning

Sekundene teller når ambulansepersonellet skal redde livløse pasienter. En larynxtube gjør livet lettere.

Sekundene teller når ambulansepersonellet skal redde livløse pasienter. Larynxtuben gjør livet lettere, skriver Helse Nord-Trøndelag.

– Det er genialt, vi skal sette tuben i spiserøret – der det vanligvis ikke skal gå, sier ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon, Haldor Kvello.

Det handler om larynxtube, en vinklet innretning som føres ned i spiserøret på pasienten. Når tuben står riktig, blåses to ballonger på tuben opp og sperrer spiserøret og svelget. Dermed er man sikker på at luft som blåses inn går til lungene – og ikke til magesekken.

Unngår innblåsing til mage
Den nye metoden tas nå i bruk av ambulansepersonellet i hele Nord-Trøndelag. Alternativet fram til nå har vært bruk av maske- og bag. Noen ambulansemedarbeidere har også benyttet intubering.

– Dette er en klar forbedring for pasienten. Det er sikrere enn maske- og bag. Dersom man også mislykkes med intubering og blåser inn luft i magen istedenfor lungene, får pasienten ikke tilført oksygen, sier Vegard Aune.

Raskt og lett
Larynxtube blir aktuelt når de kommer over livløse pasienter med hjertestans. I løpet av kortest mulig tid må sirkulasjon holdes i gang ved hjertekompresjon. Samtidig må kroppen tilføres oksygen.

– Dette vil redde flere liv. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke har fått i pasienten oksygen uten larynxtube, men fordi dette er enklere. Tidligere har vi rota vekk mye tid med maske- og bag, eller ved forsøk på intubering. Det kommer også til å redusere skader på pasienter på grunn av manglende oksygen, mener Aune og Kvello.

Enkelt å lære
Anestesilege Jens Grimstad er medisinskfaglig ansvarlig for ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag.

Nå bruker han overlegepermisjonen sin på å gi opplæring i larynxtube ved alle fylkets ambulansestasjoner.

– Dette er et godt hjelpemiddel som vil gjøre gjenoppliving lettere, og dermed bidra til å forhindre død og hjerneskade. Det er lett å bruke og kan læres på dokke, sier Grimstad.

Skjerper kravene
Hovedfunksjonen til tuben er å sperre spiserøret og gi fri, sikker og effektiv tilgang til innblåsing av luft til pasientens lunger. I tillegg kan det føres inn en slange ned i magesekken for å tømme innholdet. Tuben kan settes ned mens det pågår hjertekompresjon på pasienten.

Alle ambulansearbeiderne må gjennom øvelsen tre ganger under Grimstads overoppsyn. Deretter kvitteres for gjennomført opplæring.

– Etter dette skal det være partnertrening hver måned, slik at de forbedrer teknikken og opprettholder kompetansen. Hvis de ikke kan dokumentere dette, blir de ikke resertifisert. Vi har strenge krav til kunnskap og trening i ambulansene, sier Grimstad.

Rivende utvikling
At kravene øker, er ikke ambulansepersonellet mot.
– Så lenge opplæring henger med, er dette riktig veg å gå. Det skjer store framskritt på akutt behandling, sier Kvello.

Bare for et tiår siden var hovedfunksjonen å kjøre raskest mulig ut til pasienten, og deretter raskest mulig til sykehus.

– Nå er det om å gjøre å starte riktig behandling raskest mulig, det vil si på stedet. Ambulansepersonellet er bedre skolert og kan gjøre mer. Det har skjedd en rivende utvikling, sier Aune.

FAKTA
– Larynx-tube brukes internasjonalt. I Norge er tuben tatt i bruk blant annet i Helse Vest
– Helse Nord-Trøndelag er først ute med larynx-tube i Helse Midt-Norge

Hovedutfordringer med dagens teknikker:
• Maske-bag
Luft kan blåses inn i magesekken og i stedet skape overtrykk og oppkast, med det resultat at mageinnhold kommer over i luftveiene.
• Intubering
Vanskelig å gjennomføre, kan ikke trenes godt ved dokketrening, fatalt ved feil, spesielt ved at slange går i spiserør i stedet for luftrør, slik at luft ikke kan komme til lungene.

Slik fungerer larynxtube
• Bøyd slange føres ned i halsen. En egen sprøyte kobles på for å blåse opp to små ballonger som stenger svelget og spiserøret. Det er dermed fri veg til lungene for innblåsing, med minimal fare for innblåsing til mage. En egen slange kan føres ned i magen for å ta ut luft/suge ut mageinnhold.

Fordeler med larynxtube

• Enkel prosedyre som er lett å lære
• Effektiv ventilering
• Mulighet for å tømme magesekk
• Liten fare for aspirasjon
• Kan legges ned under pågående HLR
• Trenger ikke ekstra utstyr

Les hele saken på Helse Nord-Trøndelags nettside