Hopp til hovedinnhold


– Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka

Tillitsvalgt Yngve Jakobsen mener noe drastisk må gjøres i ambulansetjenesten i Vesterålen og i Nordlandssykehuset generelt. Tallene viser at utgiftene til blant annet overtid er skyhøye i vår klinikk, på grunn av vaktordninga, oppgir Jakobsen til Vesterålen Online (krever innlogging).
Bakgrunn: Dør folk saktere i distriktene enn i større sentra?
Yngve Jakobsen er fortvilt. Han er tillitsvalgt for ambulansepersonellet i Vesterålen, og sier han daglig får mange telefoner fra folk som er utslitt, fortvilte eller vurderer å slutte i jobben slik som situasjonen har blitt.
– Mange er helt på eller over grensa for hvor mye det er tillatt å jobbe etter arbeidsmiljøloven, sier han.

Mest i Vesterålen

Tallenes tale er klar. I september brukte flere av ambulansestasjonene i Vesterålen mer enn dobbelt så mye som budsjettert på overtid. Bare på Sortland ble det brukt nesten 175.000 kroner på overtidsutbetaling i september. Egentlig skal de bruke 70.000 kroner. Men budsjettene er for trange, ifølge Jakobsen.
Han tror sjef Frode Hansen ved prehospital klinikk i Nordlandssykehuset og den øvrige ledelsen gjør så godt de kan med budsjettet de har. Men det er for lavt og urealistisk, ifølge Jakobsen.
– Det er en umulig oppgave å drifte tjenesten innenfor det oppsatte budsjett. Med det sykefraværet, innleia og overtida vi har, går det ikke, sier han. Budsjettet for ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har sprukket for lenge siden. Det er unødvendig, slik Jakobsen ser det.
Den største budjsettsprekken for ambulansetjenesten er i Vesterålen. Der har ambulansebudsjettet sprukket mer enn noe annet område, nesten halve budsjettsprekken i ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset er i Vesterålen.

Skulle spare 10 millioner

– Vi drifter for dyrt. Det skyldes primært måten vi har organisert tjenesten på, med hjemmevakter der folk får overtid for å rykke ut. Andre foretak har avviklet dette og i stedet innført tilstedevakt, med tydelig skille mellom jobb og fritid. Da går også sykefraværet ned og man sparer penger, er Jakobsen overbevist om.
I dag er det fem ansatte i hvert ambulanseområde som deler på en 365-dagers, 24-timers turnus. Enkelte er, med hjemmevaktene, på vakt over 100 timer i uka, ifølge Jakobsen. Han reagerer også på at klinikksjef Frode Hansen ved prehospital klinikk har uttalt at hjemmevaktene er nødvendig for å kunne ha en desentralisert tjeneste i stedet for én sentral stasjon.
Les mer om saken hos Vesterålen Online